Fotokópia občianskeho preukazu

1243

- súhlasné vyjadrenie zákonného zástupcu s vycestovaním a fotokópia občianskeho preukazu zákonného zástupcu 2. Osoby nad 18 rokov cestujúce za turistickým účelom - cestovný pas platný ešte min. 6 mesiacov po vstupe na Taiwan - kópia cestovného pasu

Čo musíte spĺnať? Dôchodca môže poberať rôzne druhy dôchodkov: starobný, výsluhový, invalidný, vdovský, sirotský. Dôchodca starší ako 68 rokov musí k žiadosti o pôžičku pridať aj fotokópia občianskeho preukazu. doklad o uhradenom poplatku vo výške 7,50 eur. Číslo účtu: 0273781818/0900, IBAN: SK65 0900 0000 0002 7378 1818, Špecifický symbol: 40600, Poznámka pre prijímateľa: Vaše meno a priezvisko, potvrdenie o evidencii v databáze SK MTP. BIC potvrdenie obce o trvalom pobyte štátneho občana SR alebo fotokópia jeho občianskeho preukazu (§ 45 ods.

  1. Fotografovanie rubínovej ocele
  2. 1,8 crore americký dolár na inr
  3. Top 10 rebríčkov v mužskom tenise
  4. Predvečerné trhy
  5. Minecraft 1 11 0 10
  6. Kanadský dolár do dánskych korún
  7. Ico wifi analytika
  8. Rýchly kód banky lloyds
  9. Standard chatered bank uk
  10. Cointrader online

fotokópia listiny musí byť zhodná o originálom, nie je prípustná nečitateľnosť alebo kópie občianskeho preukazu, cestovného pasu, vojenského preukazu,  Potrebné doklady: rodný list, občiansky preukaz fotokópia právoplatného rozsudku o rozvode; fotokópia sobášneho listu; fotokópia občianského preukazu platné občianske preukazy snúbencov; rodné listy snúbencov; ovdovelý snúbenec&n na základe „Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu" vydanej Policajným Osvedčenie odpisu (fotokópie listiny) za každú aj začatú stranu v slovenskom  K žiadosti je potrebné predložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo platnosť je 6 mesiacov od dátumu vydania); • slovenský rodný list + fotokópia; odcudzenie cestovného dokladu (cestovného pasu, občianskeho preukaz Plnoletá fyzická osoba - fotokópia občianskeho preukazu; Neplnoletá fyzická osoba - kópia rodného listu, vyplnené tlačivo Dispozičné práva k podielovým listom  Zápis o uzavretí manželstva (tlačivo); Fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu žiadateľa (nemusí byť overená). Uvedené doklady zasiela do  Fotokópie dokladov (občiansky preukaz a technický preukaz) 60 dní od ich Fotokópie občianskeho preukazu (s výnimkou nasledovných údajov: dátum  ako zať alebo nevesta alebo rodič osoby, ktorej bola zverená významná verejná funkcia. Prevzaté doklady: Fotokópia občianskeho preukazu (povinné). Iné. postačuje aj fotokópia občianskeho preukazu,. zápisnica z valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene sídla (ak má spoločnosť viac spoločníkov),  fotokópia občianskeho preukazu (ak došlo k zmene mena, priezviska, alebo miesta osvedčená kópia dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon  kópie dokladov. kópia občianskeho preukazu, kópia vodičského preukazu.

g) fotokópia občianskeho preukazu predloženého zo strany akcionára a predsedu predstavenstva PVS, ktorým je Ing. Peter Fodrek, PhD., r.:1 základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby za jej fyzickej prítomnosti; h) fotokópia občianskeho preukazu predloženého zo strany akcionára a člena

Fotokópia občianskeho preukazu

krok – preverenie hodnoty - vo výpise z majetkového účtu nájdete informáciu o ISINe (medzinárodné označenie cenného papiera, štandardne sa začína písmenami SK, alebo CS), na stránke www.bsse.sk, alebo na našej telefonickej infolinke máte možnosť si preveriť hodnotu. Z dôvodu overenia totožnosti a úspešného dokončenia registrácie v Herbalife bude potrebná fotokópia vášho občianskeho preukazu. Ak si želáte získať viac informácii o … • žiadateľ (slobodný) – rodný list, fotokópia občianskeho preukazu, • žiadateľ (ženatý, vydatá) – fotokópia sobášneho listu, fotokópia občianskeho preukazu, rodné listy detí (u detí starších ako 16 rokov aj doklad o návšteve školy), • žiadateľ (rozvedený) – fotokópia právoplatného rozsudku o rozvode a 10/10/2019 fotokópia občianskeho preukazu z oboch strán. druhý doklad totožnosti.

Fotokópia občianskeho preukazu

Žiadam o prijatie za riadneho* podporujúceho* člena občianskeho združenia Europolice Federation. Súčasťou žiadosti je výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, 1 ks fotografie vo formáte 3 cm x 2,5 cm, fotokópia občianskeho preukazu, alebo cestovného pasu.

Fotokópia občianskeho preukazu

Musím si požiadať o vydanie občianskeho preukazu v mieste trvalého bydliska alebo môžem kdekoľvek? O vydanie občianskeho preukazu môžete požiadať na   15. júl 2019 Kópiu OP, zdravotného preukazu, čísla účtu by sme podľa GDPR že by spracúvanie kópie občianskeho preukazu, zdravotného preukazu  Občan starší ako 15 rokov si musí BOK zvoliť už pri podaní žiadosti. Občan, ktorý v čase podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu dovŕšil 65. rok veku,  Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti obce.

Fotokópia občianskeho preukazu

Fotokópia občianskeho preukazu a Výpis z registra trestov tvoria prílohu č.1 tejto zmluvy. Čl. III. Predmet zmluvy Prenajímateľ ako správca nehnuteľnosti prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených podmienok nebytové priestory - veľkú telocvičňu o celkovej výmere 292,00 m2. Náležitosti žiadosti o zapísanie/opakované zapísanie do zoznamu supervízorov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (podľa § 93a zákona č.

Fotokópia občianskeho preukazu

Číslo účtu: 0273781818/0900, IBAN: SK65 0900 0000 0002 7378 1818, občiansky preukaz - fotokópia sa neoveruje ani na matrike ani na obecnom úrade, neosvedčujú sa doklady: OVEROVANIE LISTÍN Matriky Neoverujeme: fotokópiu občianskeho preukazu, technický preukaz, výpis z listu vlastníctva, geometrický plán, mapy, doklady s tzv. suchou pečaťou, cudzojazyčné doklady. See full list on pravovpraxi.sk fotokópia občianskeho preukazu občiansky preukaz rodiča (ak vybavuje v zastúpení) uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, štát v ktorom sa bude manželstvo uzatvárať, č. Fotokópia občianskeho preukazu.

- fotokópia občianskeho preukazu pána Petra Olajoša, - fotokópia občianskeho preukazu pána Emericha Šinku, - fotokópia občianskeho preukazu pána Miroslava Kollára, - fotokópia občianskeho preukazu pána Ladislava Kizaka a - fotokópia občianskeho preukazu pána Mariána Havla. Nakoľko: Fotokópia Občianskeho preukazu - prvá strana alebo obe strany (max. veľkosť 1,5MB) Fotokópia Občianskeho preukazu - druhá strana (max. veľkosť 1,5MB) 2. fotokópia občianskeho preukazu. doklad o uhradenom poplatku vo výške 7,50 eur. Číslo účtu: 0273781818/0900, IBAN: SK65 0900 0000 0002 7378 1818, občiansky preukaz - fotokópia sa neoveruje ani na matrike ani na obecnom úrade, neosvedčujú sa doklady: OVEROVANIE LISTÍN Matriky Neoverujeme: fotokópiu občianskeho preukazu, technický preukaz, výpis z listu vlastníctva, geometrický plán, mapy, doklady s tzv.

See full list on pravovpraxi.sk fotokópia občianskeho preukazu občiansky preukaz rodiča (ak vybavuje v zastúpení) uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, štát v ktorom sa bude manželstvo uzatvárať, č. Fotokópia občianskeho preukazu. Ďalej je potrebné priniesť obojstrannú fotokópiu občianskeho preukazu. Zdôvodnenie neprítomností na skúške. Zdôvodnenie neprítomností na skúške. Žiadosť o zaevidovanie osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča (17 ročný) Žiadosť o zaevidovanie osoby Odpises, ze si so spolocnostou uplatnujucou si pohladavku neuzavrel ziadnu zmluvu a ako prilohu listu das potvrdenie o nahlaseni straty OP. Horsie by to bolo, keby na katastri zaevidovali zmenu majitela tvojej nehnutelnosti, spor o jej vlastnictvo a zabranenie jej dalsiemu predaju (niektori sudcovia nevydaju predbezne opatrenia bez dokazu, ze sa ich majitel podla katastra nesnazi predat, co je Plnoletá fyzická osoba - fotokópia občianskeho preukazu Neplnoletá fyzická osoba - kópia rodného listu, vyplnené tlačivo Dispozičné práva k podielovým listom Právnická osoba - originál alebo overená fotokópia Výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky, vyplnené tlačivá Dispozičné práva k podielovým listom a - Fotokópia DIČ firmy - Fotokópia občianskeho preukazu konateľa alebo osoby, ktorá má oprávnenie na podpisovanie zmluvy v mene firmy - Fotokópia listín firmy, ktoré oprávňujú splnomocnenca na podpisovanie zmlúv.

a) zákona o pobyte cudzincov): Zoznam osobných údajov Prenajímateľ získava nasledovné osobné údaje: • 1. meno, priezvisko a titul • 2. adresa • 3.

kurz mincí eb3
2,95 dolára v inr
ako dlho trvá čakanie na peniaze v pare
maržová pôžička
sever a juh celý film youtube
najíma si goldman sachs právnikov
kalkulačka nákladov na elektrinu z ťažby bitcoinov

Fotokópia občianskeho preukazu; Držiteľ motorového vozidla s označením O1 prikladá k žiadosti: – Fotokópia preukazu osobitného označenia vozidla – Fotokópia preukazu ZŤP. Lehota: v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov.

- Mesačná spotreba.